Artist Name
Absoluuttinen Nollapiste
(0 users)

Logo


Data Complete
20%

Members
1

Origin
---

Genre
Progressive Rock

Style
Rock/Pop

Mood
---

Active
1991 to Present...

Most Loved Tracks


Music Video Links


Upcoming Live Shows
No upcoming Live Shows

Artist Biography
Available in:
Absoluuttinen nollapiste on materian lämpötilan alaraja, jossa atomien lämpöliike lakkaa. Se on 0 kelviniä eli −273,15 celsiusastetta. Absoluuttinen lämpötila ilmoitetaan asteikolla, jossa absoluuttinen nollapiste on nollakohdassa kelvinasteikon tavoin. Absoluuttinen nollapiste on sekä teoriassa että käytännössä mahdoton saavuttaa. Se merkitsisi, että atomit olisivat täysin pysähtyneet, elektronit alimmilla energioillaan ja kide täysin järjestäytynyt. Matalin koskaan saavutettu lämpötila on ollut kuitenkin varsin lähellä nollaa, vain 100 pK (0,000 000 000 1 K). Tämä ennätys saavutettiin vuonna 2000 Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa.


Wide Thumb


Clearart


Fanart


Banner


User Comments

No comments yet..


Status
Unlocked
Last Edit by zag: 05/Jul/18

External Links